PRIPREMA POSTOJEĆIH BETONSKIH PLOČA

Kod korištenih starih betonskih ploča vrši se frezovanje betona kao jedna od osnovnih pripremnih radova u ovakvim slučajevima. Frezovanjem se postiže uklanjanje površinskih nečistoda, mogudih neravnina, površinskih naprslina usled delovanja nekih statičnih ili dinamičkih mehaničkih opteredenja, delovanja hemijskih agenasa, kiselina, baza, itd.. Ovim procesom se, takođe, postiže površinska abrazivnost postojede ploče koja je poželjna pri izlivanju novog betona. Naš tim poseduje poseduje mašinu za frezovanje betona i uz minimalne uslove može da ovom tehnikom pripremi postojedu ploču za ugradnju nove.

Primena SN veze kao veze između stare i nove ploče. SN veza je vodo razrediva smesa koja ima uticaj na što bolje prijanjanje novog betona za staru betonsku ploču.

Od pripremnih radova za postojede betonske površine se neizvodi ništa ako je postojeda betonska ploča deblja od 10 cm ili se na nju radi hidroizolacija.

U zavisnosti od pozicije izvođenja radova, gde se javi potreba za šalovanjem, naši majstori de izvesti šalovanje sa metalnom ili drvenom oplatom. U slučaju deljenja velike površine namenjene izradi betonske ploče, metalna oplata koju koristimo, takođe je namenjena i ugradnji moždanika koji predstavljaju armiranu vezu između ploča u ravni i poboljšavaju fizičku karakteristiku radne fuge.

Kao impregnator u pripremi za izvođenje betonske ploče, može se koristiti polietilenska folija (PE), najčešda primena je na tampon zonu kao rentabilno sredstvo protiv prebrzog isušivanja sveže izlivenog betona.

U pripremi pozicije za izradu betonske ploče unutar objekata, primenjuje se sunđerasta traka “ethafoam”, oko stubova i uz zidove, kao hidro izolator i lagani mehanički distancer između betonske ploče i zida, stuba i ostalih vertikalnih objekata unutar građevine.

Preduzeće Ćosić podovi doo Šabac je specijalizovano za ugradnju svih vrsta industrijskih podova.

Osnovani smo 2017. godine, a naše prisustvo na domaćem tržištu datira još od 2008. godine i osnivanja Samostalno zanatske radnje Ćosić – Pr Slobodan Ćosić Petkovica.