PRIPREMNI RADOVI

Jedan u procesu pripremnih radova, pre izrade betonske ploče, jeste postavljanje armaturne mreže, u zavisnosti od primene i potreba objekta, gde de se u kasnijoj upotrebi javljati mehanička opteredenja koja zahtevaju čvrstu podlogu, a kao odgovor na to je kvalitetno izrađena armirano betonska ploča. Naša obaveza je konsultacija sa investitorom, prvenstveno, oko odabira optimalnog načina armiranja betonske ploče, gde de neko iz našeg tima izadi na samo mesto izvedbe radova i preporučiti investitoru najbolju opciju oko armiranja, a i samog izvođenja podopolagačkih radova u zavisnosti od potreba i namene objekta na kom se izvode podopolagački radovi, a koji de, takođe, predstavljati najbolji kompromis između uloženog i dobijenog.

U slučaju da se naručilac posla odluči za nabavku armaturne mreže preko nas, postavljanje iste u jednoj zoni sa upotrebom plastičnih distancera, dobija se gratis, a ako se javi potreba za ultimativnom čvrstinom armirano betonske ploče koja de trpeti velika mehanička opteredenja, naš tim de postaviti armaturnu mrežu u dve zone gde se između zona koriste armaturni jahači koji de doprineti koheziji između zona armiranja. Nabavka armaturnih mreža se izvodi preko mreže naših distributera koji se bave prodajom građevinskih materijala ovog tipa, stoga, po vrlo povoljnim uslovima dobidete širok spektar armaturnih mreža „Q“ koje se mogu pronadi kod nas na tržištu.

Način na koji se mogu armirati betonske ploče, pored armaturnih mreža, jeste i mikroarmiranje, najčešde izvedeno, čeličnim vlaknima čije karakteristike umnogome poboljšavaju fizičko - mehaničke osobine podne ploče, povoljno deluju na mogudnost javljanja mikro pukotina usled velikih opteredenja na malim površinama (tačkasta opteredenja). Čelična vlakna mogu biti različitih oblika (rebrasta, ravna sa kukastim završetcima, sa pljosnatim završetcima, itd..) i veličina (dijametar i dužina). Beton sa čeličnim vlaknima u njemu, takođe imaju i bolje osobine pri stvrdnjavanju betonske ploče i na uobičajena termička opteredenja (skupljanje i istezanje betona usled temperaturnih promena).

Armiranje ovog tipa u velikom broju slučajeva može da u potpunosti zameni tradicionalne načine armiranja betonskih ploča, pa samim ti i da poveda efikasnist pri izvođenju radova, a što je najbitnije i da smanji troškove investiranja. Uobičajeno doziranje je, u zavisnosti od potreba i same debljine betonske ploče je od 20 do 30 kilograma po kubnom metru betona, ugradnja se vrši kontinualnim ubacivanjem u mikser ili na samoj betonskoj bazi, gde se u oba slučaja postiže homogenost u primeni ove mikro armature.

Preduzeće Ćosić podovi doo Šabac je specijalizovano za ugradnju svih vrsta industrijskih podova.

Osnovani smo 2017. godine, a naše prisustvo na domaćem tržištu datira još od 2008. godine i osnivanja Samostalno zanatske radnje Ćosić – Pr Slobodan Ćosić Petkovica.